Конференції Conferences


- Жидкова Н. Систематизація знань, умінь, навичок пізнавальної діляьності учнів засобами аналогії на уроках суспільствознавчих предметів / ІІ Міжнародна науково-практична онлайн-клнференція "Обдаровані діти - скарб нації" 18-20 серпня 2021.
Жидкова Н.Метод аналогії у дослідницькій діяльності учнів на уроках суспільствознавчих предметів // IVміжнародна науково-практична конференція THEORY AND PRACTICE OF SCIENCE: KEY ASPECTS. №67 Jule, 2021 /  Рим. Італія. 19-20 липня 2021.  
- Жидкова Н. Всеукраїнський науково-практичний семінар "Підтримка та супровід професійного самовизначення обдарованих учнів у сучасному інформаційно-освітньому просторі", 31 травня 2021. Національна академія педагогічнийх наук. Інститут обдарованої дитини АПН України. 
- Н.Жидкова. Інноваційні методи реалізації наукової освіти у навчанні суспільствознавчих предметів // Міжнарожна науково-практична конференція "Обдаровані діти - скарб нації", 8-11 грудня 2020, м.Київ.

-Жидкова Н.М. Наукова освіта як розвиток традицій навчально-дослідницької діяльності учнів
Чорноморськ, 2019
у школах України // Інноваційні технології навчання обдарованих дітей та молоді. ХІ-а міжнародна науково-практична конференція, 13 жовтня 2019 р, м.Одеса.


- Жидкова Н.М. Творче та критичне мислення у розвитку творчості учнів з суспільствознавчих предметів / Обдаровані діти - інтелектуальний потенціал держави: матеріали ХХІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції (1-8 липня 2019 р., м. Чорноморськ, Одеська обл). - Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. - С. 129-139.

- ШестозубА.Ю.,Жидкова Н.М. Формування поглядів Софії Русової: психолого-педагогічний та історичний аспекти // Наукова Україна: Збірник статей V Всеукраїнської науковоїконференції студентів 27–28 травня 2019 року. – Дніпро: ТОВ «Акцент ПП», 2019. - С. 261-267.
Проблеми сучасного підручника 2019 
- Жидкова Н.М. Соціалізація учнів засобами підручника // Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми сучасного підручника" (Київ. 14.05.2019)

- Василець А., ЖидковаН. Волонтерство - засіб національно-патріотичного виховання / А.Василець, Н.Жидкова // Найкращі описи історико-краєзнавої спадщини Чернігівщини. Збірник матеріалів п'ятої (ювілейної) Чернігівської обласної історико-краєзнавчої конференції учнівської молоді [упор-укл. М.Л. Ростока, ред. кол. О.Б.Коваленко (голова), М.Л. Ростока, Л.А. Юда, Г.С.Черевичний та ін.]. К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. - С. 76-78.

Жидкова Н. Засоби інформаційно-освітнього простору в науково-педагогічній роботі учнів МАН України: досвід та перспективи / Н.М. Жидкова// Інноваційні технології навчання обдарованої молоді: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20 грудня 2018р.). - Київ: Інститут обдарованої дитини НАПНУкраїни, 2018. - С. 84-90. 

- Жидкова Н. Реалізація творчого компоненту компетентнісного навчання правознавства / Н.Жидкова // Обдаровані діти - інтелектуальний потенціал держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 2-8 липня 2018 року, м. Чорноморськ, Одеська обл. - К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. - С. 90-96. 

- Жидкова Н., Гончаренко М., Василець А. Волонтерство в Україні (на прикладі волонтерських груп Менщини Чернігівської області) //IV Всеукраїнська наукова шкільна конференція "Крок у науку" (Дніпро, 27-28 квітня 2018).


21 серпня 2017 р. Обласна серпнева конференція педагогічних працівників суспільно-гуманітраного напрямку "Актуальні проблеми викладання суспільних та філологічних дисциплін у 2017-2018 н.р. м. Ніжин.- З досвіду роботи наукового товариства "Еврика" Менської районної гімназії Чернігівського територіального відділення МАН України) // ІІ Всеукраїнська наукова шкільна конференція "Крок у науку" (Дніпро, 27-28 квітня 2017)

- Розвиток творчого потенціалу учнів під час навчання правознавства // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін" (Суми, 6-7 квітня 2017)- обласний семінар для методистів та керівників районних методичних об'єднань вчителів суспільних дисциплін із проблеми: "Сучасний підручник з правознавства та історії України для учнів 9 класу" (23.02.2017, ЧОІППО)

-Можливості підручників із правознавства для набуття досвіду навчальної діяльності учнів шляхом застосування досвіду правової предметної діяльності учнів шляхом використання внутрішньопредметні та міжпредметні зв'язки // Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми сучасного підручника" (Київ 16 червня 2016). Більше тут: 
https://www.facebook.com/ukr.edu.journal/

-Реалізація діяльнісного підходу під час навчання учнів правознавства / ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи" (Суми, 22 квітня 2016).

-VІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін". Харків. - 27-28 листопада 2015. 

- Міжнародній науково-практичній конференції "Дев'яті юридичні читання. Політико-правова реформа в Україні: історія, сучасність, перспективи" (Київ, 24-25 травня 2013р.). "Суд присяжних в Україні: де-факто і де-юре".

- ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції "Актуальні питання методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи" 29 березня 2013р. м. Суми. "Предметні вміння з правознавства - особливий вид навчально-пізнавальних умінь учнів".

- «Теоретичні та методологічні проблеми сучасної педагогіки та психології» (Одеса, 2012): "Методика формування правових умінь учнів під час навчання правознавства у вік інформаційно-комунікаційних технологій".

- «Проблеми сучасного підручника» (Київ, 2011): Формування правових умінь на матеріалах підручників з правознавства для 9 та 10 класів".

- «Актуальні питання методики викладання суспільних дисциплін в умовах розбудови сучасної держави» (Суми, 2011): "Як навчити учнів формулювати правові поняття".

- «Культура і право на початку ХХІ століття. Сьомі юридичні читання» (Київ, 2011): "Дослідження предметних умінь учнів із правознавства у психолого-педагогічній літературі".

- «Освіта в інформаційному суспільстві: філософські, психологічні та педагогічні аспекти: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції» (Суми, 2010): "Розвиток критичного мислення учнів у процесі формування вмінь розв'язувати правові ситуації".- "Формування міжетнічної та міжконфесійної толерантності майбутніх вчителів засобами громадянської освіти" (Київ, 2009): "Шкільний євроклуб як лабораторія методик міжетнічної, міжконфесійної толерантності в учнів та вчителів".


- «Інновації в освіті європейського простору» (Полтава, 2009): "Розвиток пізнавального інтересу в членів шкільного євроклубу в порівняльному вивченні культур".

- "Виховання у сімї та суспільстві" (Чернігів, 2008): "Виховання молоді у системі національних та загальнолюдських цінностей".

- Звітні науково-практичних конференції Інституту педагогіки НАПН України (Київ, 2011, 2012), засіданнях лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України.


Немає коментарів: