понеділок, 31 серпня 2020 р.

Методичні рекомендації в 2020-2021 н.р.

 МОН України розробило методичні рекомендації з предметів в умовах карантину. Наголос зроблено на академічній свободі вчителя. У навчанні учнів запропоновано активізувати увагу на використанні ІТ та практичному застосуванні компетенцій. 

Викладання освітньої галузі "суспільствознавство" має бути заснована на розвитку пізнавальних умінь та навичок у інтегрованому підході, збалансованості пізнання регіонального і загального розвитку держави і суспільства, загального і особливого в кожній епосі. Особлива увага має приділятися розвитку критичного та творчого мислення, раціонального виористання методів навчання. 

У правознавстві та громадянській освіті наскрізною лінією є проблеми прав людини, загальнолюдських цінностей засобами міжпредметних зв'язків та практичного використання набутих кмпетенцій.

Вчені Інституту Педагогіки дали поради щодо використання нових досягнень педагогіки у розвитку вітчизняної системи освіти. 

Успіхів і натхнення всім нам!!!