Друковані матеріали My publications (since 2012)


Посібники та друковані матеріали 

1.          

Булда А.А., Єрмоленко А.О, Жидкова Н.М., Субіна О.О. Новітні траєкторії навчання історії та правознавства в сучасній українській школі. - Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2018.- 488с. 

2. Методика формування предметних умінь старшокласників у процесі вивчення правознавства [Текст] : навч.-метод. посіб. для вчителів та студентів / А. А. Булда, Н. М. Жидкова. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - 295 с. : рис., табл.

Книга присвячена методиці формування предметних умінь та навичок учнів із правознавства, знайомить з її теоретичним обґрунтуванням та практичними прикладами застосування. Методика, розроблена на основі багаторічного досвіду навчання правознавства, дозволяє сформувати в учнів вміння формулювати правові поняття та оперувати ними, аналізувати нормативно-правові акти та використовувати їх, розв’язувати правові ситуації, складати правові документи тощо.

Ця книга адресована вчителям, студентам, що будуть впроваджувати систему ідей формування предметних умінь у навчальну практику, які здатні зробити ці ідеї доступними для учнів. 

3. Жидкова Н.Н.. Правоведение (практический курс). 9 класс: экспресс-контроль. – Х.: Издательство «Ранок», 2012. – 80 с.

4. Жидкова Н. М. Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс). 6 клас: плани-конспекти уроків на друкованій основі / Н. М. Жидкова, А. О. Єрмоленко, Л. В. Леонтієва. — Х. : Вид-во «Ранок», 2014. — 112 с. — (Серія «Конструктор уроку») + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Пропонований посібник містить шаблони планів-конспектів уроків із курсу «Всесвітня історія. Історія України» для шостого класу, складені згідно з вимогами нової навчальної програми. До посібника додається електронний диск, що містить додаткові матеріали до уроків, календарно-тематичний план, роздавальний матеріал для учнів, такі самі шаблони уроків, як і в друкованому посібнику, та ділові папери. Кожний із цих компонентів можна опрацювати в текстовому
редакторі Microsoft Word та роздрукувати. Призначений для вчителів історії та студентів вищих навчальних закладів. 

5Формування правових умінь учнів на матеріалах підручників із правознавства для 9 і 10 класів. - Київ: Педагогічна думка, 2011. - Вип. 11. -С. 569-574.

У статті  проаналізовано відстоювання Софією Русовою національних прав українців. Визначено фактори, що впливали на формування поглядів діячки. Розкрито засоби та результати боротьби Софії Русової за національні права українців.

DEFENDING NATIONAL RIGHTS SOPHIA RUSOVYKH
Summary
The assertion of national rights of Ukrainians by Sofia Rusova is analysed. The factors of influence views of personality are determined. The resources and results of struggle for national rights are disclosed. 

7Жидкова Н. Діяльність товариства "Знання" на Менщині у рівневих зв'язках У статті аналізується діяльність Менського районної організації товариства «Знання» на прикладі рівневих зв'язків у 60-80-х рр. ХХ ст. Охарактеризовано форми та напрямки роботи, структуру товариства.  

8. Жидкова Н.М. Виховання молоді у системі національних та загальнолюдських цінностей у процесі діяльності євроклубу.
У статті розглядається проблема формування національних та загальнолюдських цінностей молоді у процесі діяльності шкільних клубів. Ключові слова: виховання, національні та загальнолюдські цінності, молодь. 

     Друковані методичні матеріали:

53. Жидкова Н. Систематизація знань, умінь, навичок пізнавальної діляьності учнів засобами аналогії на уроках суспільствознавчих предметів / ІІ Міжнародна науково-практична онлайн-клнференція "Обдаровані діти - скарб нації" 18-20 серпня 2021.
52. Жидкова Н.Метод аналогії у дослідницькій діяльності учнів на уроках суспільствознавчих предметів // IVміжнародна науково-практична конференція THEORY AND PRACTICE OF SCIENCE: KEY ASPECTS. №67 Jule, 2021 /  Рим. Італія. 19-20 липня 2021.  
50. Жидкова Н.М. Наукова освіта як розвиток традицій навчально-дослідницької діяльності учнів у школах України // Інноваційні технології навчання обдарованих дітей та молоді: матеріали ХІ-ї міжнародної науково-практичної конференції,13 жовтня 2019 р, м.Одеса. - К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. - С. 81-94. 

49. Жидкова Н.М. Основи правознавства. Компетентнісно-орієнтовані завдання. Ранок, 2019. - 48 с.

48. Жидкова Н.М. Творче та критичне мислення у розвитку творчості учнів з суспільствознавчих предметів / Обдаровані діти - інтелектуальний потенціал держави: матеріали ХХІІ-ї МІжнародної науково-практичної конференції (1-8 липня 2019 р., м. Чорноморськ, Одеська обл). - Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. - С. 129-139.


46. ШестозубА.Ю.,Жидкова Н.М. Формування поглядів Софії Русової: психолого-педагогічний та історичний аспекти // Наукова Україна: Збірник статей V Всеукраїнської науковоїконференції студентів 27–28 травня 2019 року. – Дніпро: ТОВ «Акцент ПП», 2019. - С. 261-267. 

45. Жидкова Н. Засоби інформаційно-освітнього простору в науково-педагогічній роботі учнів МАН України: досвід та перспективи / Н.М. Жидкова// Інноваційні технології навчання обдарованої молоді: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20 грудня 2018р.). - Київ: Інститут обдарованої дитини НАПНУкраїни, 2018. - С. 84-90.

44. Жидкова Н. Практичні заняття з суспільствознавства - творча майстерня компетентного учня / Н. Жидкова // Молодь і ринок. - 2018. - №10. - С. 89-98.

43. Жидкова Н. Реалізація творчого компоненту компетентнісного навчання правознавства / Н.Жидкова // Обдаровані діти - інтелектуальний потенціал держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 2-8 липня 2018 року, м. Чорноморськ, Одеська обл. - К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. - С. 90-96

42. Формування способу діяльності учнів та досвіду його реалізації під час навчання правознавства [Текст] / Н. М. Жидкова // Молодий вчений. — 2017. — №12. http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/52/

41. Основи правознавства. Календарно-тематичний план з урахуванням компетентнісного потенціалу предмету / Н. Жидкова // Ранок, 2017. - 32с.  

40Розвиток творчого потенціалу учнів під час навчання правознавства / Н. Жидкова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології /голов. ред. А.А. Сбруєва. - Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. - №3. - С. 175-186. 

39. Європейський суд з прав людини. Урок правознавства. 10 клас. // Історія і сучасність. - 2017. - № 2(10). - С.39-50. http://wt.co.ua/wp-content/uploads/2017/06/06.jpg

38. Праця в нашому житті. Основи правознавства. 9 клас // Історія та правознавство. - 2017. - № 17.  http://journal.osnova.com.ua/archive/15/477/


37. Москалець Ірина, Жидкова Наталія. Просвітницька діяльність
МАН (з досвіду роботи наукового товариства "Еврика" Менської районної
гімназії Чернігівського територіального відділення МАН України) // Збірник статей ІІ
Всеукраїнської наукової шкільної конференції "Крок у науку" (Дніпро,
27-28 квітня 2017). - Т.2. - С. 278-283.  http://globalnauka.com/download/Krok_u_nauku2_tom2.pdf

36. Українське козацтво. Історія України. 8 клас. Практичне заняття. Презентація / Н. Жидкова // Історія та правознавство. - 2017. - № 11.

35. Вимоги до науково-дослідницької роботи з історії. Розробка заняття гуртка МАН / Н.Жидкова // Історія і сучасність. - 2017. - №1(9). - С.54-62. http://wt.co.ua/2017/01/25/hist-9-2017/

34. Можливості навчальних програм для реалізації міжпредметних зв'язків на уроках правознавства / Н. Жидкова // Молодий вчений. - № 40. - 2016http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/12.1/96.pdf 

33. Набуття досвіду дослідницької діяльності у позаурочний час (на прикладі учнівського проекту "Реалізація політики геноциду на Менщині в період 1941-1943рр" / Н. Жидкова // Історія та сучасність. - 2016. - № 3(5). - С.3-14. 

32.

-Рецензія на підручник О.Є. Святокум, І.О. Святокум. Основи правознавства.9 клас. 2017. Ранок


-Експертиза підручника "Історія України" 8 клас Бурнейко І.О., Наумчик О.В., Крижанівська М.Є., Штанько О.Ф. 2016;

-Експертиза підручників "Історія середніх віків" 7 клас. 2015.

31. Жидкова Н. Проблемна правова ситуація як компонент проблемного навчання / Н. Жидкова // Молодь і ринок. -№8. - 2016. - С.65-72  http://mr.dspu.edu.ua/publications/2016/8_139_2016.pdf
THE PROBLEM OF THE LAW SITUATION AS THE COMPONENT OF THE PROBLEM TRAINING

Key words: teaching of the low, the problem training, the law problem training, the problem methods of training, the subject and cross-subject links.
The article analyzed the problem training and methods of solved of the low problem situations. The author draws attention to that the effectiveness of the solved of the problem law situations are dependence of the complexes of the analyzed contents by the pupils. The problem law situations are realized by the way of subject and cross-subject links by the pupils are characterized. The methods of problem on the law lessons are analyzed.1.Жидкова Н.М. Історичний аспект виникнення держави // Історія та правознавство. – 2012. - №16-17. – С.15-17.
Очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:
пояснювати зміст понять теми;
розрізняти поняття «держава» та «країна»;
розповідати, що таке суспільні відносини;
класифікувати суспільні відносини;
розповідати про засоби впорядкування суспільних відносин;
називати та пояснювати  теорії про виникнення держави;
класифікувати історичні типи держави та визначати їх характерні ознаки;
формулювати судження. 
" Визначте теорії походження держави за такими прикладами:  
- батьківська влада трансформувалася у владу монарха;
- непорушність, вічність і святість влади;
- кожна людина має невід’ємні права від природи;
- психіці частини людей притаманна потреба управляти;
- держава виникла внаслідок вдосконалення знарядь праці та розшарування суспільства".


2. Жидкова Н.М. Якими є способи захисту прав та підстави відповідальності / Історія та правознавство. – 2012. - №16-17. – С. 20-22.
Очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:
називати види строків позовної давності, пояснювати їх правове значення;
визначати підстави цивільно-правової відповідальності;
пояснювати особливості цивільно-правової відповідальності неповнолітніх, їх види;
аналізувати та складати ситуації притягнення особи до цивільно-правової відповідальності.
називати способи захисту цивільних прав, наводити приклади.

Розв'яжіть правову ситуацію:
Між друзями 16 -  річним Петренком та 14 - річним Бутенком було укладено усний договір про догляд за собакою, власником якої був Петренко. Останній на час канікул поїхав з сім’єю відпочивати за кордон. Під час однієї з прогулянок розірвався ланцюжок з намордника собаки, - собака вирвався, та так і не повернувся. Коли приїхав Петренко, він розклеїв оголошення з проханням повідомити його про зниклу собаку. Але минуло пів року, а собака так і не знайшовся. Тоді Петренко звернувся до Бутенка з пропозицією відшкодувати йому шкоду за втрачену собаку, але Бутенко відмовився. Яким є можливе вирішення ситуації?


3. Жидкова Н.М. Кримінальна відповідальність // Історія та правознавство. -  2012. – №16-17. – С. 22-27.
Очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:
давати визначення кримінальна відповідальність; порівнювати поняття юридична та кримінальна відповідальність та формулювати висновки;
пояснювати обставини, які пом’якшують та обтяжують кримінальну відповідальність; на підставі положень Кримінального кодексу пояснювати поняття та наводити приклади застосування правових понять;  
називати ознаки і підстави кримінальної відповідальності; види кримінальних покарань; порівнювати види покарань та адміністративні стягнення, робити висновки;
розкривати особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх;
розв'язувати правові ситуації із застосуванням положень Кримінального кодексу України.
"Запитайте учнів: 
- Чому на вашу думку вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп’яніння або в стані, викликаного вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів є обтяжуючою обставиною, а не звільненням від відповідальності? Які є підстави звільнення від кримінальної відповідальності?"

4. Жидкова Н. Формування правових умінь учнів на уроках правознавства // Історія України.  – 2012. - № 20. – С. 3-23.

5. Жидкова Н. Як закон врегульовує життя сім’ї. 10 клас / Н. Жидкова // Історія України. – 2012. - № 24.
Очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:
давати визначення сімейного права;
розкривати умови і порядок укладення та припинення шлюбу;
визначати зміст особистих немайнових та майнових прав і обов’язків подружжя, батьків і дітей;
аналізувати положення Сімейного кодексу України.

6. Фінансове право. 10 клас / Н. Жидкова // Історія в школах України. – 2012.- №1. 
Очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:
давати визначення фінансового права, системи оподаткування, загальну характеристику податків та зборів;
називати основні інститути фінансового права та джерела, платників та їхні права і обов’язки;
пояснювати, що таке бюджетна система; називати ознаки бюджету;
аналізувати та порівнювати положення нормативно-правових актів, розкривати особливості відповідальності за порушення фінансового законодавства.
"1. Яке з наведеного переліку понять не належить до фінансового права:    
а) податки; б) збори; в) гроші; г) сімейний бюджет. 
2. Визначте, яка ознака характерна для фінансового права, поясніть: 
а) відносини виникають між юридично рівними учасниками фінансового права; б) учасники фінансового права не мають юридичної рівності. 
3. Визначте елемент правовідносин у наведеному прикладі: «Смерть платника податку»:  
 а) суб’єкт; б) акт; в) юридичний вчинок;  г) подія.  
4. Викресліть зайве в переліку державних органів, що здійснюють контроль за виконанням державного бюджету: 
а) Верховна Рада; б) Президент; в) Державне казначейство;            г) Міністерство фінансів. 
5. Порівняйте конституційне та фінансове право. 
6. Розв’яжіть ситуацію. Василенко, працюючи на підприємстві «Бізон» своєчасно не подав декларацію про дохід, мотивуючи це тим, що він є нерезидентом. Василенко стверджує, що він сплачувати податки не зобов’язаний. Визначте чи повинен він подавати декларацію про доходи? Чи буде він притягатися до відповідальності, до якої саме? Який характер має відповідальність?  
7 . Яка важлива риса демократичної держави втілена у статті 85, про те що  затвердження та контроль за виконанням бюджету здійснюється Верховною Радою України?"  
7. Земельне право України. 10 клас / Н. Жидкова // Історія в школах України. - 2012. - № 31.– С. 18-22.
Очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:
давати визначення земельного права і називати основні його джерела;
називати види земель в Україні, форми та суб’єктів права власності на землю;
пояснювати способи набуття та припинення права власності на землю, передбачені законодавством України;
розкривати зміст поняття ”користування землею”, називати суб’єктів права користування землею та його види;
перераховувати права і обов’язки власників земельних ділянок та землекористувачів;
аналізувати положення Земельного кодексу України;
складати та розв’язувати правову ситуацію щодо земельного користування.
Поясніть, чого вчить народна мудрість?

Не земля родить-а руки;

На добрій землі, що посієш, то й вродить;

Хто землю удобрює, тому й земля повертає


8. Демократія. Інтегрований урок з курсу "Людина і світ" та світової літератури 11 клас / Н.Жидкова, О.Назаренко // Історія в сучасній школі. - 2013. - №2. - С.12-17

http://lib.pedpresa.ua/wp-content/uploads/2013/02/History_2_2013.pdf 


9. Жидкова Н. Ти - споживач // Історія та правознавство. – 2013. - №10. – С. 18-21
Очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:
розповідати про права споживачів,
визначати соціальні ролі у споживчому праві,
перераховувати права у разі придбання неякісного товару,
аналізувати статті Закону «Про захист прав споживачів»,
розв'язувати правову ситуацію,
складати претензію (скаргу).
10. Жидкова Н.М. Пам'ятки для формування предметних умінь із правознавства // Історія в сучасній школі.  – 2013. - № 4. – С. 20

Важливим компонентом навчання учнів є формування предметних умінь та навичок, у тому числі й правових. Предметні вміння та навички з правознавства необхідні учням не тільки у навчанні для здобуття правових знань, здійснення пізнавальної діяльності, а й для застосування їх у життєвій практиці. 

11. Жидкова Н.М. Якою є відповідальність за злочини // Історія та правознавство.  – 2013. - №18. – 86-88
Очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:
розтлумачувати поняття «кримінальна відповідальність» і називати її підстави, пояснювати що таке покарання;
називати види покарань, що застосовуються до неповнолітньої особи, яка вчинила злочин, розповідати про особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх порівнювати її з відповідальністю повнолітніх осіб; розв'язувати правові ситуації, аналізувати положення ККУ, порівнювати їх та робити висновки;
висловлювати власне ставлення до злочинів.

12. Жидкова Н.М. Екологічне право // Історія та правознавство. – 2013. - №28. – С.15-17.
Очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:
давати визначення екологічного права та називати його основні джерела;
називати основні інститути та джерела права; 
давати загальну характеристику Червоної книги України;
називати основні права та обов’язки громадян;
пояснювати, що таке використання природних ресурсів;
розрізняти загальне та спеціальне природокористування. 
" Обговоріть з учнями у колі, чого вчить народна мудрість:Не виливай каламутну воду, доки чистої не знайдешЗемля-мати наша всіх годуєЗаступи природу дверима, то вона тобі вікном ввійде"

13. Жидкова Н.М. Що таке злочин та які його наслідки // Історія та правознавство. - 2013. - №31. – С. 9-12. 
Очікувані результати 
Після цього уроку учні зможуть:
називати види злочинів, наводити їх приклади;
характеризувати злочин та його склад;

порівнювати злочин та адміністративний проступок;
аналізувати правові ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання, використовуючи статті Кримінального кодексу України (ККУ);
визначати причини злочину.     14. Наталія Жидкова. Держава та державна влада. Загальна характеристика. Правознавство. Рівень стандарту, академічний. 10-й клас // Історія України. – 2014. - № 10. 
Очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:
Формулювати поняття «держава», «органи держави», «органи державної влади» та називати основні їх ознаки;
класифікувати поняття «державні органи», «функції держави», «органи державної влади»;
знаходити логічні зв’язки між поняттями.
Конституційний суд України15. Н. Жидкова. Державний лад. Основи правознавства. 10 клас // Історія та правознавство. – 2014. –№ 3
Очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:
пояснювати, що таке державний лад, називати його складові;
давати визначення форми правління, політичного режиму і територіального устрою, розрізняти їх види, давати загальну характеристику, наводити приклади;
знаходити зв’язки між елементами форми держави.16. Н. Жидкова. Особа, особистість, громадянин. Правознавство. 10 клас // Історія та правознавство.  – 2014. - № 6. – С.8-11. 

Очікувані результати 
Після цього уроку учні зможуть:
аналізувати поняття «людина», «індивід», «особистість», «особа», «громадянин», визначати родові та видові ознаки;
розкривати суть взаємовідносин особи і суспільства, зміст поняття «правовий статус особи» та називати його види,
порівнювати особливості взаємовідносин громадян, іноземців, осіб без громадянства та осіб з подвійним громадянством;
давати визначення громадянства і пояснювати способи його набуття і припинення, а також визначення правової і соціальної держави та називати їхні ознаки. 


Шляхи набуття громадянства17. Н. Жидкова. Урок на тему: "Середньовічне європейське суспільство". Всесвітня історія (7 клас) // Історія в рідній школі. - 2014.-№ 11. - С. 12-13.

18. Н.Жидкова. Правопорядок та правопорушення. Правознавство. 10 клас // Історія в рідній школі. - 2014. - №12. - С. 23-26. 

19. Н.Жидкова. Політика як суспільне явище. Людина і світ. 11 клас // Історія та правознавство. - 2014. - № 35. 
Очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:
характеризувати політику як суспільне явище;
визначати сутність політичної
системи та її функції;
розрізняти політичні системи та
політичні режими;
аналізувати політичну системи України;
розуміти сутність та функції політичних партій;
характеризувати класифікацію
політичних партій;
тлумачити поняття «опозиція» та її
роль у житті суспільства;
аналізувати значення політичної еліти та політичного
лідерства в державі; висловлювати свою думку стосовно того, яка еліта потрібна
демократичній державі.

20. Н. Жидкова. Громадянське суспільство. Людині і світ. 11 клас // Історія та правознавство. - 2014. - № 35. 
Очікувані результати
-тлумачити поняття «громадянське суспільство»
та його елементи;

-називати функції громадянського суспільства;

-пояснювати, у чому полягають особливості місцевого самоврядування та інших
громадянських інститутів у житті суспільства і держави;

-характеризувати процес становлення громадянського суспільства в Україні.
21. Н. Жидкова. Міжпредметні та внутрішньокурсові зв'язки як засоби формування міжпредметної компетентності на уроках правознавства в учнів 10 класів / Н.Жидкова// Молодь і ринок. - 2015. - № 5. - С. 88-94.
Анотація:
у
статті розкрито структуру та функції
міжпредметних
зв'язків
у формуванні міжпредметної компетентності.
Обгрунтовано застосування синергетичного
та інтегрованого підходів до навчання
учнів правознавства. Проаналізовані
навчальні програми, педагогічна та
методична література й визначені засади
використання міжпредметних
зв'язків. http://www.drohobych.net/ddpu/biblioteka/chutach/fnv/molod_I_rynok/5_124_2015.pdf

22. Формування вмінь учнів висловлювати судження шляхом використання міжпредметних зв'язків на уроках правознавства. Майстер-клас // Історія та правознавство. - 2015. - № 24. Електронна версія тут: https://youtu.be/G4tIa_mxVZY23. Що означає бути громадянином держави. 9 клас // Історія в рідній школі. - 2015. - № 9. - С.35-38. 

Фрагмент уроку: Можливі завдання для виконання
вдома:

1. Укажіть, якому поняттю відповідає наведене визначення
Особа, що не має два і більше громадянств
А Біпатрид; Б Апатрид; В Іноземець; Г Біженець
Відповідь:
2. Вставте пропущене в положенні із Закону України «Про громадянство»
Вихід дітей віком від…. до 18 років з громадянства України може
відбуватися лише за їхньою згодою

А 6 років; Б 10 років; В 14 років; Г 16 років.
Відповідь:
3. Визначте підстави набуття громадянства
України у наведеному переліку
1) За народженням; 2) За віросповідуванням; 3) За територіальним
походженням; 4) За рівнем патріотизму;
5) Внаслідок прийняття в громадянство;
6) Внаслідок поновлення в громадянстві;
7) Внаслідок перебування на території
України

А 2, 3, 5, 6;       Б 2, 3, 5, 7;  В 1, 3, 5, 6;      Г 1, 4, 6, 7. Відповідь:
4. Доберіть положення, яке НЕ відповідає Конституції
України
А Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство
Б Громадянин України не може
бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі
В Україна гарантує піклування
та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами

Г Громадянин України відповідно до міжнародних договорів не може бути громадянином іншої держави
Відповідь:
5. Визначте ситуацію(ї), де особа є громадянином України
1 Дитина, батьки якої є громадянами України народилася на території Росії;
2 Громадянина України обрали депутатом Верховної Ради АРК.
А В обох ситуаціях;
В Тільки в другій ситуації;

Б Тільки в першій
ситуації; 

Г У жодній ситуації особа не
є громадянином України
.
Відповідь: 

24. Франко-німецька війна. Урок з всесвітньої історії. 9 клас. / Н.Жидкова // Історія і сучасність. - 2015. - №1. - С.40-46. 

25. Набуття досвіду діяльності в десятикласників у процесі навчання правознавства засобами міжпредметних зв'язків / Н.Жидкова // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції / [упорядник Г.Г. Яковенко], Харків. - 2015. - Випуск 7. - С. 140-153.

Анотація. У статті розкривається модель та умови набуття досвіду предметної діяльності з правознавства шляхом використання міжпредметних зв’язків. Досвід предметної діяльності потребує послідовних етапів його набуття, що реалізується через проблемні та частково-пошукові методи. Усвідомленому та комплексному розв’язанню проблеми з використанням міжпредметних зв’язків сприяє вітагенна технологія з голографічними проекціями та низкою прийомів на кожному його етапі. 

26. Як громадяни беруть участь у житті демократичної держави / Н.Жидкова // Історія в рідній школі. - 2015. - №12. - С.33-36.

Очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:

пояснювати поняття «демократія», визначати його ознаки;
формулювати поняття «місцеве самоврядування»
називати форми демократії;
користуватися Конституцією України, знаходити необхідну інформацію, аналізувати та зіставляти положення Конституції України;
оцінювати та формулювати висновок щодо значення демократії для народу;
розрізняти політичну партію та громадську організацію;
вирішувати та складати правові ситуації з конституційного права.


27. Соціалізація особистості / Н.Жидкова // Історія та правознавство. - 2016. - № 5. 

"Займи позицію:

28. Оцінка судочинства Франції періоду реставрації за матеріалами твору Стендаля "Червоне і чорне" [Текст] : бінарний урок із правознавства, історії та зарубіжної літератури: 10 кл. / Н. Жидкова, О. Назаренко // Історія України. – 2016. – № 4. – С. 14–20

Переглянути урок можна тут: https://www.youtube.com/watch?v=kfuaRtE0KuQ 

Фрагмент із тексту уроку тут: 

29. Використання міжпредметних зв'язків для набуття досвіду предметної діяльності з правознавства / Н. Жидкова // Історія та правознавство. - 2016. - №4. - С. 2-10.

Фрагмент із тексту статті:  3 коментарі:

Unknown сказав...

Особлива вдячність за електронний конструктор уроків до інтегрованого курсу з історії 6 клас! Дієво і зручно!

Unknown сказав...

Хотілося б мати можливість завантажити Ваші розробки уроків, опубліковані у фахових виданнях, оскільки передплачую лише журнал "Історія і суспільствознавство в школах України".

Наталія сказав...

Дякую за пропозицію.Але якщо матеріали були опубліковані у фаховому виданні, то повторно вони вже не опубліковуються.